Zobacz jak mało kosztują nasze usługi

 
 
   
 
 
netto / mc
brutto / mc
Wirtualna centrala - numery wewnętrzne

0,5 zł
 
0,62 zł

Wirtualny fax - odbieranie (fax2email)

3 zł
 
3,69 zł

Wirtualny fax - wysyłanie (email2fax)

3 zł
 
3,69 zł

Nagrywanie rozmów wychodzących
(nagrania przechowywane przez 3 miesiące, na całe konto klienta)
 
50 zł
  
 
61,5 zł
 
 
Nagrywanie rozmów przychodzących
(nagrania przechowywane przez 3 miesiące, na całe konto klienta)
 
50 zł
 
 
61,5 zł
   
 
 
Monitoring rozmów
 
25 zł
 
30,75 zł
 
 
Kolejkowanie połączeń
(niezależnie od ilości kolejek)
 
30 zł
 
 
36,6 zł
 
 
 
Wdzwoń się
 
1 zł 
 
1,23 zł
 
 
Konferencje
(niezależnie od ilości konferencji, numerów i użytkowników)
 
10 zł
 
 
12,3 zł

 
 
Wysłanie SMS Eco
(sms ECO wysyłany z losowego numeru komórkowego)
 
0,06 zł

 
0,07 zł

 
 
Wysłanie SMS Full
(sms Full wysyłany jako własna nazwa nadawcy)
 
0,08 zł

 
0,09 zł

 
 
SIP trunk
(niezależnie od ilości kanałów)
 
0 zł

 
0 zł

 
 
SuperVoIP API
 
50 zł
 
61,50 zł
 
 
miniCRM
(za konto SIP)
 
2 zł

 
2,46 zł

 
 
miniDIALER
(za konto SIP)
 
9 zł

 
11,07 zł

 
 
Web2call (callpage)
 
20 zł
 
24,60 zł
 
 
Wirtualny Sekretariat
(za konto SIP)
 
15 zł

 
18,45 zł

 
 
Zarządzanie prezentacją
 
1 zł
 
1,23 zł
 
 
Muzyka na czekanie
 
0 zł
 
0 zł
 
 
  
  

Cennik akcji IVR
 

        
 
   
 
 
netto / mc
brutto / mc
Centrala tonowe menu
(Umożliwia uruchomienie możliwości wyboru tonowego)

2 zł

 
2,46 zł


Wybór tonowy
(Umożliwia zdefiniowanie cyfry w wyborze tonowym i podpięcia kolejnych akcji)

2 zł

 
2,46 zł


Warunek stanu
(Umożliwia sprawdzenie czy połączenie na konto SIP zostało odebrane, nie odebrane czy zajęte)
 
3 zł
  
 
3,69 zł

 
  
Warunek czasu
(Umożliwia sprawdzenie w jakim czasie przyszło połączenie)

 
3 zł
 

 
3,69 zł
 
 
 
  
Sprawdź zmienną
(Umożliwia sprawdzenie zmiennej. Wartość zmiennej może być uzyskana poprzez akcję uruchom link)

 
3 zł
 

 
3,69 zł
 
 
 
Odtwórz komunikat
(odtwarza dowolny komunikat)
 
1 zł

 
1,23 zł

 
 
Odczytaj tekst
(odczytuje tekst poprzez syntezator IVONA)
 
3 zł

 
3,69 zł

 
 
Wyślij email
(Wysyła maila na dowolny adres z możliwością podstawienia zmiennych)
 
0,5 zł

 
0,62 zł

 
 
Wyślij sms
(Wysyła sms-a na dowolny numer z możliwością podstawienia zmiennych)
 
0,5 zł 

 
0,62 zł

 
 
Uruchom link
(uruchamia zdefiniowany wcześniej link z możliwością podstawienia różnych zmiennych)
 
5 zł
 
 
6,15 zł

 
 
Ankieta SMS
(Wysyła do dzwoniącego sms z treścią z ankiety. Na ten sms klient może odpowiedzieć)
 
1 zł
 
 
1,23 zł

 
 
Autoryzacja
(odtwarza prośbę o podanie kodu autoryzacyjnego PIN)
 
1 zł

 
1,23 zł

 
 
Idź do
(umożliwia skok do innej akcji w drzewie IVR)
 
0 zł

 
0 zł

 
 
Połączenie na konto SIP
(uruchamia połączenie na jedno lub wiele kont SIP)
 
0 zł

 
0 zł

 
 
Kolejka
(uruchamia kolejkę z komunikatami z możliwością wyboru języka komunikatów)
 
0 zł
 
 
0 zł
 
 
 
Przekierowanie
(uruchamia przekierowanie na numer zewnętrzny)
 
0 zł

 
0 zł

 
 
Sygnał faksu
(uruchamia usługę wirtualnego faksu - sygnał faksu)
 
0 zł

 
0 zł

 
 
Poczta głosowa
(uruchamia usługę poczty głosowej)
 
0 zł
 
  
0 zł
 
   
 
Sygnał OK lub BŁĄD
(odtwarza sygnał dzwiękowy sukcesu lub sygnał błędu)
 
0 zł

 
0 zł

 

 
  
 
    

Dodatkowe bezpłatne funkcje 

 
Biling online
Poczta głosowa
Transfer połączeń
Przekierowanie połączeń
Blokowanie kierunków
Prezentacja numerów
Książka telefoniczna
Faktury VAT
Zarządzanie użytkownikami
Intuicyjny panel zarządzania
Statystyki połączeń
Program lojalnościowy