Zobacz jak mało kosztują nasze usługi

 
    
 
 
netto / mc
brutto / mc
Wirtualna centrala - numery wewnętrzne

0,5 zł
 
0,62 zł

Wirtualny fax - odbieranie (fax2email)

3 zł
 
3,69 zł

Wirtualny fax - wysyłanie (email2fax)

3 zł
 
3,69 zł

Nagrywanie rozmów wychodzących
(nagrania przechowywane przez 3 miesiące, na całe konto klienta)
 
50 zł
  
 
61,5 zł
 
 
Nagrywanie rozmów przychodzących
(nagrania przechowywane przez 3 miesiące, na całe konto klienta)
 
50 zł
 
 
61,5 zł
 
 
 
Monitoring rozmów
(podsłuchiwanie rozmów wychodzących)
 
25 zł
  
 
30,75 zł
 
 
 
 
Rozpoznawanie poczty głosowej
(niezależnie od ilości kont SIP)
 
25 zł
  
 
30,75 zł
 
 
 
 
Kolejkowanie połączeń
(niezależnie od ilości kolejek)
 
30 zł
 
 
36,6 zł
 
 
 
Wdzwoń się
 
1 zł 
 
1,23 zł
 
 
Konferencje
(niezależnie od ilości konferencji, numerów i użytkowników)
 
10 zł
 
 
12,3 zł

 
 
Wysłanie SMS Eco
(sms ECO wysyłany z losowego numeru komórkowego)
 
0,06 zł

 
0,07 zł

 
 
Wysłanie SMS Full
(sms wysyłany jest z wcześniej zdefiniowanej nazwy lub z indywidualnego numeru komórkowego)
 
0,08 zł

 
0,10 zł

 
 
SIP trunk
(cena zależy od ilości kanałów wychodzących, kanały przychodzące nie są limitowane)
 
1 zł / za kanał

 
1,23 zł / za kanał

 
 
SuperVoIP API
 
50 zł
 
61,50 zł
 
 
miniCRM
(za konto SIP)
 
2 zł

 
2,46 zł

 
 
miniDIALER
(za konto SIP)
 
9 zł

 
11,07 zł

 
 
Web2call (callpage)
 
20 zł
 
24,60 zł
 
 
Wirtualny Sekretariat
(za konto SIP)
 
15 zł

 
18,45 zł

 
 
Zarządzanie prezentacją
 
1 zł
 
1,23 zł
 
 
Muzyka na czekanie
 
0 zł
 
0 zł
 
 
   

Cennik akcji IVR

     
 
 
netto / mc
brutto / mc
Menu tonowe
(Umożliwia uruchomienie możliwości wyboru tonowego)

2 zł

 
2,46 zł

Wybór tonowy
(Umożliwia zdefiniowanie cyfry w wyborze tonowym i podpięcia kolejnych akcji)

2 zł

 
2,46 zł


Warunek stanu
(Umożliwia sprawdzenie czy połączenie na konto SIP zostało odebrane, nie odebrane czy zajęte)
 
3 zł
  
 
3,69 zł

 
  
Warunek czasu
(Umożliwia sprawdzenie w jakim czasie przyszło połączenie)

 
3 zł
 

 
3,69 zł
 
 
 
  
Sprawdź zmienną
(Umożliwia sprawdzenie zmiennej. którą możesz uzyskać poprzez akcję uruchom link)

 
3 zł

 
3,69 zł

 
 
Odtwórz komunikat
(odtwarza dowolny komunikat)
 
1 zł

 
1,23 zł

 
 
Odczytaj tekst
(odczytuje tekst poprzez syntezator IVONA)
 
3 zł

 
3,69 zł

 
 
Powitanie
(odczytuje tekst i imię z książki adresowej z panelu klienta)
 
5 zł

 
6,15zł

 
 
Wyślij email
(Wysyła maila na dowolny adres z możliwością podstawienia zmiennych)
 
0,5 zł

 
0,62 zł

 
 
Wyślij sms
(Wysyła sms-a na dowolny numer z możliwością podstawienia zmiennych)
 
0,5 zł 

 
0,62 zł

 
 
Uruchom link
(uruchamia dowolny link www z możliwością podstawienia różnych parametrów. Akcja również może zapisać wynik do zmiennych, które mogą być potem użyte w IVR)
 
5 zł

 

 
6,15 zł


 
 
Autoryzacja
(odtwarza prośbę o podanie kodu autoryzacyjnego PIN)
 
1 zł

 
1,23 zł

 
 
Idź do
(umożliwia skok do innej akcji w drzewie IVR)
 
0 zł

 
0 zł

 
 
Połączenie na konto SIP
(uruchamia połączenie na jedno lub wiele kont SIP)
 
0 zł

 
0 zł

 
 
Kolejka
(uruchamia kolejkę z komunikatami z możliwością wyboru języka komunikatów)
 
0 zł
 
 
0 zł
 
 
 
Przekierowanie
(uruchamia przekierowanie na numer zewnętrzny)
 
0 zł

 
0 zł

 
 
Sygnał faksu
(uruchamia usługę wirtualnego faksu - sygnał faksu)
 
0 zł

 
0 zł

 
 
Poczta głosowa
(uruchamia usługę poczty głosowej)
 
0 zł
 
  
0 zł
 
   
 
Sygnał OK lub Sygnał BŁĄD
(odtwarza sygnał dźwiękowy sukcesu lub sygnał błędu)
 
0 zł

 
0 zł

 

 
   
 

Dodatkowe bezpłatne funkcje 

 
Biling online
Poczta głosowa
Transfer połączeń
Przekierowanie połączeń
Blokowanie kierunków
Prezentacja numerów
Książka telefoniczna
Faktury VAT
Zarządzanie użytkownikami
Intuicyjny panel zarządzania
Statystyki połączeń
Program lojalnościowy