Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
61 250 4000
Logowanie Załóż konto - 1 miesiąc gratis
A A A
Cień strony WWW
miniDIALER

Usługa "Mini Dialer" do prawidłowego działania wymaga posiadania usługi "Mini CRM".

W celu aktywacji usługi "Mini Dialer" należy przejść do zakładki "Moje konto". Na samym dole pod listą usług znajduje się lista wyboru "Dodaj usługę globalną: [lista]", wystarczy wybrać z listy usługę "Mini Dialer" i zatwierdzić aktywację usługi.

Prawidłowo zainstalowana usługa prezentuje się tak jak na załączniku poniżej:


Rys.1 Usługi


Poniżej znajduje się opis podstawowych kroków które należy wykonać przed uruchomieniem usługi:
 1. Zdefiniować agentów którzy będą mieli dostęp do usługi "miniDialer" (w usłudze "miniCRM")
 2. Utworzyć kategorie/grupy dla importowanych numerów. (Dzięki podziałowi łatwiej będzie przydzielać numery do różnych kampanii.)
 3. Dodać własne skutki rozmów. (Po zakończonej rozmowie agent może wybrać z jakim skutkiem się zakończyła, w tym np. przenieść rozmowę na inny dzień i godzinę.)
 4. Zaimportować numery do utworzonych wcześniej kategorii.
 5. Utworzyć pierwszą kampanię dialera.
 6. Uruchomić dialer i włączyć agentów do kampanii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Definiowane agentów z dostępem do usługi "miniDialer".

Agenci wykonujący połączenia będą logować się na stronie http://crm.supervoip.pl/.

Ustawienia dostępu do powyższej strony definiujemy w usłudze "miniCRM". Proszę na liście usług kliknąć w nazwę usługi "miniCRM", zobaczą Państwo listę wszystkich zarejestrowanych kont SIP. Przy każdym koncie SIP znajduje się pole na wprowadzenie hasła dostępowego oraz pole typu checkbox w kolumnie "Aktywuj". Aby agent mógł się zalogować do CRM-u należy zaznaczyć pole "Aktywuj" przy jego numerze oraz zdefiniować jego hasło dostępu. Operację należy powtórzyć dla wszystkich kont SIP które będą dokonywać połączeń w dialerze. (Proszę pamiętać, że hasło do CRM-u to nie jest hasło do konta SIP którego używają Państwo w swoich telefonach).


Rys.2 Użytkownicy CRM


2. Tworzenie kategorii numerów

Kategoriami numerów zarządzamy w zakładce "Kategorie numerów". Mogą Państwo utworzyć nieograniczoną liczbę kategorii. Numery nie mogą powtarzać się w danej kategorii, system w trakcie importu samoczynnie pominie duplikaty. Numery telefonów mogą się powtarzać w różnych kategoriach.

3. Skutki rozmów

Rozmowy telefoniczne mogą kończyć się z różnym skutkiem np. "sprzedaż", "zakończony", "zrezygnował" lub "zadzwoń później". W zakładce "Skutki rozmów" mogą Państwo utworzyć dowolną ilość własnych skutków. Przy wybranych statusach można włączyć pokazywanie daty i godziny dla następnego połączenia, sprawdza się to tylko w przypadku skutku "zadzwoń później".

Skutki rozmów to nie jedyne pole które służy opisywaniu rozmów, dodatkowo agent zawsze widzi wszystkie pola z bazy danych numerów oraz pole dodatkowe na uwagi.

4. Importowanie numerów.

Import numerów możemy przeprowadzić w zakładce "Baza numerów". Proszę kliknąć w zielony przycisk w prawym górnym rogu "Import numerów". Następnie proszę postępować wg. instrukcji na stronie konfiguracja usługi miniCRM w sekcji Baza numerów / Import.

5. Tworzenie kampanii dialera

W celu utworzenia kampanii należy przejść do zakładki Dialer lub z listy usług kliknąć w nazwę usługi miniDialer. Otworzy się strona z formularzem do tworzenia nowych kampanii, a pod nim lista wszystkich wcześniej utworzonych dialerów. Aby utworzyć kampanię należy wpisać jej nazwę i potwierdzić przyciskiem Zapisz.


Rys.3 Lista kampanii i formularz tworzenia nowego dialera

Na liście znajduje się: nazwa kampanii, status (przycisk stop oznacza że już działa i możemy ją zatrzymać, przycisk start że kampania czeka na uruchomienie i należy kliknąć w przycisk aby to zrobić), przydzieleni aganci, nazwa kategorii numerów z które ten dialer dzwoni oraz przycisk do usuwania.

Po utworzeniu nowej kampanii lub po kliknięciu w jej nazwę na liście otworzy się formularz z parametrami dialera. Po lewej stronie formularza widoczna jest lista przydzielonych agentów/kont SIP i lista wyboru umożliwiająca przydzielenie nowych osób.


Rys.4 Przydzielanie agentów do dialera

Po prawej stronie znajdują się parametry kampanii.


Rys.5 Ustawienia dialera
 1. Nazwa kampanii: tutaj możemy zmienić nazwę
 2. Panel kampanii: (zielony przycisk obok nazwy) służy to otwierania panelu ze statystykami
 3. Status: wyłączona/włączona, przesunięcie suwaka w lewo lub w prawo zmienia ustawienia pola
 4. Numery prywatne: zdarza się, że agenci nie chcą aby numery raz przydzielone do nich zostały przydzielone do kogoś innego, wtedy należy użyć tej opcji i ustawić ją na wartość inną od wyłączona
 5. Kategoria numerów: wybór kategorii numerów z której dialer będzie dzwonił
 6. Maksymalna ilość połączeń w przypadku gdy wszyscy agenci prowadzą rozmowę: wyrażony w procentach poziom naddzwaniania numerów, dla przykładu ustawienie 100% oznacza, że dla każdego wolnego agenta wybierane będą 1+100% = 2 połączenia.
 7. Maksymalna ilość jednoczesnych prób połączenia przez dialer: należy zdefiniować limit połączeń wybieranych na każde 5 sekund
 8. Ilość ponownych prób przy zajętych lub nieodebranych: należy określić ile razy chcemy dzwonić do numerów które nie odebrały lub zostały rozłączone
 9. Czas między kolejnymi próbami w minutach: czas pomiędzy połączeniami do numerów które nie odebrały lub zostały rozłączone
6. Panel kampanii

W panelu kampanii (zielony przycisk obok nazwy) znajduje się aktualny podgląd kont SIP biorących udział w wybranej kampanii. Po lewej stronie znajdują się statystyki numerów podzielone na skutki rozmów.
Po prawej stronie jest centralka telefoniczna z kontami SIP.W bloku statystyk znajduje się nazwa aktualnie wydzwanianej kategorii numerów oraz lista wszystkich skutków z przypisanymi do nich numerami. Na samym dole znajduje się pozycja odrzucone. Wszystki numery które zostały wydzwonione częściej niż ustalony limit ponownych połączeń zostaną tutaj zliczone.

* Wskazówka: Jeżeli baza się skończyła i posiadamy bardzo dużo odrzuceń, możemy je w prosty sposób ponownie przedzwonić zwiększająć limit prób połączeń np. podwajając go. Innym sposobem jest restart licznika prób połączeń w bazie numerów.

Poniżej zaprezentujemy działanie panelu połączeń. Domyślnie widoczna jest lista kont SIP a pod nimi lista numerów wybieranych w tle.

Na powyższym obrazku widoczne są dwa konta SIP, jedno zalogowane i wolne oraz drugie wylogowane i niedostępne. Pod
nimi jest lista połączeń wybieranych w tle.

Legenda:
 1. szare tło: konto nie jest zalogowane do sieci SuperVoIP
 2. zielone: konto zalogowane do sieci SuperVoIP
 3. pomarańczowe tło: ktoś dzwoni na to konto
 4. czerwone: na koncie trwa rozmowa telefoniczna (pod numerem konta widoczny jest numer telefonu z jakim jest połączone konto)
 5. konto SIP jest przekreślone: oznacza to, że agent nie będzie przyjmował kolejnych połączeń ponieważ albo rozmawia albo dalej nie wypełnił formularza (pomimo zakończenia rozmowy)
Gdy abonent numeru 600810389 odbierze połączenie następuje natychmiastowe połączenie z losowym agentem który jest aktualnie wolny. W powyższym przypadku wolny był tylko jeden agent. Gdyby agent nie odebrał połączenie wraca do kolejki i poczeka na innego agenta aż do momentu gdy jeden z agentów odbierze lub klient zrezygnuje z połączenia. 

* Wskazówka: W programach telefonicznych należy włączyć opcję Autoodbieranie (Auto-answer) tak aby klient nie musiał czekać na odebranie telefonu przez agenta. Działanie to znacząco poprawia funkcjonowanie całego systemu dialera.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pomiędzy klientem i agentem konto SIP zmieni kolor na czerwony.

7. Panel agenta

Agenci logują się na stronie http://crm.supervoip.pl/ podając swój numer konta SIP oraz hasło ustalone w zakładce Użytkownicy (patrz punkt 1). Po zalogowaniu agent powinien przejść w menu do zakładki Dialer.W zakładce zobaczy po lewej stronie listę dostępnych kampanii dialera oraz komunikat z prośbą o dołączenie do jednej z nich. Po kliknięciu przycisku "Dołącz" obok interesującej agenta kampanii rozpoczyna się wybieranie numerów dla tego agenta. Jeżeli agent nie posiada żadnego połączenia będzie widział komunikat z prośbą o czekanie na nowe połączenie.Po nawiązaniu połączenia z agentem na stronie automatycznie otworzy się specjalny formularz dotyczący trwającej konwersacji. Agent może zmienić status rozmowy np. przenieść ją na inny termin oraz uzupełnić inne pola takie jak uwagi czy dane osobowe kontaktu. W lewym rogu powyższej ilustracji widzimy jak wygląda połączenie w programie telefonicznym.

* Uwaga: agent który posiada otwarty formularz jest oznaczony jako skreślony (nieprzyjmujący połączeń) w panelu kampanii.

Po zapisaniu zmian formularz zostanie zamknięty a agent zobaczy komunikat oczekiwania na połączenie. W tym momencie system będzie wybierał nowe połączenia dla tego agenta.

8. Numery prywatne

W ustawieniach skutków znajduje się kolumna "Prywatny". Jeżeli agent wybierze dla numeru skutek który jest prywatny oznaczy go jako numer który chce bezwzględnie obsługiwać. Połączenia z numerami prywatnymi są wykonywane tylko gdy agent jest zalogowany nigdy nie trafiają do innych agentów.

Numery prywatne działają tylko jeżeli w danej kampanii dialera w jej ustawieniach włączymy numery prywatne. Tak więc nie wystarczy wybrać skutek "prywatny", należy przedewszystkim uruchomić numery prywatne w ustawieniach kampanii.

Ustawienia numerów prywatnych dzielimy na:
 • ręczne - dialer nie wybiera połączeń prywatnych, agent musi przejść do zakładki menu "Połączenia" zamiast "Dialer" i tam wybrać numer z listy który chce przedzwonić. Następnie postępować wg. instrukcji w usłudze miniCRM.
 • automatyczne - dialer wybiera połączenia prywatne poza kolejnością tylko gdy agent przypisany do kontaktu jest dostęny i wolny.
* Wskazówka: agenci mogą korzystać naprzemiennie z zakładki Dialer i Połączenia do przedzwonienia bazy.
« powrót
strona główna
Cień
0.00 zł W ramach sieci
0.05 zł Polska stacjonarne
0.10 zł Polska komórki
0.05 zł USA
0.05 zł Francja
0.06 zł Czechy
0.05 zł Szwecja
0.05 zł Włochy
0.07 zł Austria
0.05 zł Niemcy
0.05 zł Holandia
0.05 zł Kanada

* ceny netto

Sprawdź koszt połączenia:

Numery zagraniczne prosimy poprzedzić dwoma zerami.
Płatnosci pl
ST LINE sp. z o.o. sp. k. ul. Sielska 17a,
60-129 Poznań NIP: 779-246-72-42,
KRS: 0000684755, Wpis w UKE: 12096
© SuperVoIP - wszelkie prawa zastrzeżone
tel. 61 2504000, e-mail: info@supervoip.pl       Mapa strony