Co zrobić gdy dostaję głuche połączenia z dziwnych numerów?

Głuche połaczenia z dziwnych numerów są bezposrednimi połączeniami IP inicjowanymi i wysyłanymi bezpośrednio do urządzenia z pominieciem naszej sieci.

Zablokuj bezpośrednie połączenia IP w urządzeniu:

W urządzeniach Grandstream:
Accept Incoming SIP from Proxy Only: YES
Disalbe Direct IP call: YES

W urządzeniach Yealink:
Allow IP call: NO
Accept SIP trust server only: Enabled

Lub skonfiguruj router tak aby Twoje urządzenie było za NAT-em