Czy obsługujecie połączenia poprzez websocket WEBRTC?

Tak, obsługujemy websockety.

Można połączyć używając adresu WebSocket Server: wss://sip.supervoip.pl:7543

Działanie websocketów można przetestować używając darmowego klienta Sipml5
https://www.doubango.org/sipml5/call.htm?svn=252