Jak przełączać (transferować) połączenia?

Przełączenie (call transfer) rozmowy na inny numer możliwe jest w przypadku połączenia przychodzącego oraz wychodzącego.

Transfer połączenia przychodzącego:
Połączenie przychodzące można przełączyć na inne stanowisko bezpośrednio z poziomu urządzenia lub za pomocą naszej wirtualnej centrali.

Usługa Numery wewnętrzne pozwala przełączać (transferować) rozmowy na numery wewnętrzne (2 lub 3 cyfrowe w ramach jednego konta klienta) oraz na numery spoza naszej sieci. Aby przekazywać rozmowy wewnątrz konta klienta (na inne stanowisko) musisz posiadać więcej niż jedno konto SIP, dodać usługę "Numery wewnętrzne" i skonfigurować ją przypisując indywidualne 2 lub 3 cyfrowe numery do kont SIP. Transferować połączenia możesz również na numery miejskie, numery zewnętrzne lub do kolejki połączeń.
Po odebraniu połączenia są do dyspozycji dwa rodzaje transferów: bezwarunkowe i warunkowe. 
- Transfer bezwarunkowy: Naciskamy # i podajemy numer docelowy. Aby przyspieszyć przełączenie po numerze docelowym dodaj jeszcze raz # Rozmowa zostanie przełączona bezwarunkowo. 
- Transfer warunkowy: Naciskamy ** i podajemy numer docelowy. System łączy nas z numerem do którego chcemy przełączyć rozmowę. Jeśli zdecydujemy się na transfer odkładamy słuchawkę lub wybieramy * aby powrócić do osoby dzwoniącej. 

Transfer połączenia wychodzącego:
Połączenie wychodzące można przełączyć na inne stanowisko tylko bezpośrednio z poziomu urządzenia.
Przekazanie (transfer) rozmowy za pomocą przycisku TRANSFER lub BLF działa w zależności od ustawionego w telefonie rodzaju transferu (warunkowy lub bezwarunkowy) w różny sposób w zależności od modelu telefonu.
Transfer warunkowy z zapowiedzią (Attended Transfer)
Przed przekazaniem połączenia na inny numer możemy zawiesić obecną rozmowę i wykonać nowe połączenie z trzecią stroną.  Możemy wrócić do pierwszego rozmówcy lub przekazać rozmowę stronie trzeciej. 
Transfer bezwarunkowy (Blind Transfer)
Przekazanie połączenia odbywa się bez wstępnej zapowiedzi i bez możliwości powrócenia do rozmówcy.

Jeżeli telefon ma funkcję BLF zobacz tutaj

Zobacz przykładowy transfer połączenia aparatem Yealink: