Jak przełączać (transferować) połączenia?

Przełączenie (call transfer) rozmowy na inny numer możliwe jest w przypadku połączenia przychodzącego oraz wychodzącego.

Transfer połączenia przychodzącego:
Połączenie przychodzące można przełączyć na inne stanowisko bezpośrednio z poziomu urządzenia lub za pomocą naszej wirtualnej centrali.

Usługa Numery wewnętrzne pozwala przełączać (transferować) rozmowy na numery wewnętrzne (2 lub 3 cyfrowe w ramach jednego konta klienta) oraz na numery spoza naszej sieci. Aby przekazywać rozmowy wewnątrz konta klienta (stworzyć wirtualną centralę) musisz posiadać więcej niż jedno konto SIP.
Po odebraniu połączenia są do dyspozycji dwa rodzaje transferów: bezwarunkowe i warunkowe. 
- Transfer bezwarunkowy: Naciskamy # i podajemy numer docelowy. Aby przyspieszyć przełączenie po numerze docelowym dodaj jeszcze raz # Rozmowa zostanie przełączona bezwarunkowo. 
- Transfer warunkowy: Naciskamy ** i podajemy numer docelowy. System łączy nas z numerem do którego chcemy przełączyć rozmowę. Jeśli zdecydujemy się na transfer odkładamy słuchawkę lub wybieramy * aby powrócić do osoby dzwoniącej. 
Transfer połączenia wychodzącego:
Połączenie wychodzące można przełączyć na inne stanowisko tylko bezpośrednio z poziomu urządzenia.
Przekazanie (transfer) rozmowy za pomocą przycisku TRANSFER lub BLF działa w zależności od ustawionego w telefonie rodzaju transferu (warunkowy lub bezwarunkowy) w różny sposób w zależności od modelu telefonu.
Transfer warunkowy z zapowiedzią (Attended Transfer)
Przed przekazaniem połączenia na inny numer możemy zawiesić obecną rozmowę i wykonać nowe połączenie z trzecią stroną.  Możemy wrócić do pierwszego rozmówcy lub przekazać rozmowę stronie trzeciej. 
Transfer bezwarunkowy (Blind Transfer)
Przekazanie połączenia odbywa się bez wstępnej zapowiedzi i bez możliwości powrócenia do rozmówcy.

Jeżeli telefon ma funkcję BLF zobacz tutaj