Jak przechwytywać połączenia na swój telefon?


Aby przechwycić połączenie przychodzące na inne konto SIP wybierz na klawiaturze telefonu:
*8XXX gdzie XXX oznacza numer wewnętrzny, którego połączenie chcesz przechwycić,
*8112 aby przechwycić aktualnie dzwoniące konto bez podawania numeru wewnętrznego.

Możesz przypisać skrót w telefonie do klawisza programowalnego:
- wybierz typ tony DTMF, szybkie wybieranie lub ściąganie połączeń i wpisz wartość: *8112
- w telefonie Yealink wpisz wartość: *8112 dla funkcji "Ściąganie połączeń" w ustawieniach - Funkcje