Kiedy potrzebuję SIP trunk?

SIP trunk jest usługą dedykowaną dla central telefonicznych, umożliwia realizację ruchu przychodzącego z wszystkich numerów publicznych na koncie SIP oraz zarządzanie prezentacją ruchu wychodzącego z centrali użytkownika.

Jeżeli posiadasz na jednym koncie SIP więcej jak jeden numer i Twoje urządzenie obsługuje SIP trunk możesz włączyć usługę w Moje konto > Usługi globalne. Zwróć uwagę, że konto SIP posiada jeden kanał wychodzący, limit możesz zwiększyć włączając usługę globalną "Dodatkowe kanały wychodzące". Jeżeli masz jedno konto SIP i jeden numer, Twoja centrala obsługuje SIP trunk zarejestruj urządzenie do konta SIP bez włączonej usługi SIP trunk i dodaj kanały wychodzące do konta SIP.

W usługa SIP trunk działa w 3 trzech trybach:
1. Włączony SIP trunk - autoryzacja login/hasło
2. Włączony SIP trunk - autoryzacja IP
3. Wyłączony SIP trunk

Jak dodać usługę do konta zobacz tutaj
Jak skonfigurować centralę zobacz tutaj