Konta SIP a numery publiczne

Konto SIP jest niezbędne do obsługi połączeń przychodzących i wychodzących, jest to wirtualna linia telefoniczna do podłączenia Twojego urządzenia z naszym systemem. Do konta SIP możesz zalogować równocześnie 5 urządzeń SIP, zalecamy jednak aby każde urządzenie końcowe (stanowisko) posiadało indywidualne konto SIP.

Możesz posiadać dowolną ilość kont SIP (minimum jedno) oraz dowolną ilość numerów publicznych. Na jednym koncie SIP możesz mieć wiele numerów lub dowolną ilość kont SIP z jednym numerem. 

Jeżeli posiadasz więcej jak jeden numer publiczny na koncie SIP połączenia wchodzące będą prezentowały się numerem podstawowym, aby zmienić numer dla prezentacji rozwiń "Konfiguruj numer" bezpośrednio przy numerze na którym chcesz ustawić prezentację i użyj przycisku "Ustaw prezentację tym numerem".

Dodatkowe konto SIP możesz dodać przyciskiem "Dodaj konto SIP" u dołu podstrony "Moje konto". Jeżeli masz więcej jak jedno konto SIP każdy numer możesz przenieść na inne konto SIP,  w tym celu rozwiń "Konfiguruj numer" bezpośrednio przy numerze i użyj przycisku "Przenieś numer do innego konta SIP".

Jeżeli posiadasz konta SIP bez przypisanych numerów i chciałbyś aby połączenia wychodzące prezentowały się dowolnym numerem (przypisanym do innego konta SIP) dodaj usługę "Zarządzanie prezentacją" w Moje konto > Usługi globalne. Zwróć uwagę, że usługa nadpisuje prezentację połączeń wychodzących dla kont SIP, jej konfiguracja jest nadrzędna dla innych ustawień, w tym dla "Ustaw prezentację tym numerem" w "Konfiguruj numer". Usługą "Zarządzanie prezentacją" możesz nadpisywać prezentację połączeń wychodzących dla wszystkich kont SIP, zarówno z przypisanymi numerami jak i bez. 

Każdy numer możesz skierować równocześnie lub w kolejności na wybrane konta SIP, aby zmienić konfigurację dla połączeń przychodzących rozwiń "Konfiguruj numer" bezpośrednio przy numerze i skonfiguruj "połącz na konto SIP" w zależności od potrzeb wybierz konta dla opcji "dzwonią wszystkie naraz" lub ustal warunki łączenia dla opcji "w kolejności", tutaj możesz również skierować połączenia przychodzące do innej usługi, np. IVR lub bezpośrednio do kolejki połączeń.

 Zobacz również:
Połączenie na konto SIP
Zarządzanie prezentacją
Konfiguracja BLF