Zmiana danych (cesja)


Zmianę danych można wykonać samodzielnie w zakładce Moje konto -> Dane, zmiana podmiotu spowoduje ponowną weryfikację na nowe dane, co oznacza, że będzie konieczność wykonania przelewu weryfikacyjnego z rachunku bankowego należącego do nowego podmiotu. Wpłata może być na dowolną kwotę, jeżeli dane przelewu będą zgodne konto zostanie zasilone i zostanie wystawiona faktura na nowe dane. Zmiana adresu nie jest zmianą abonenta i nie powoduje konieczności weryfikacji.

Zobacz również: Jak naliczane sa opłaty