Thulium CRM


Konfiguracja integracji Thulium z SuperVoIP.pl
Aby skonfigurować trunk w systemie Thulium wejdź do opcji "Administracja / Operatorzy"
  
Nastepnie wybierz z listy SuperVOIP i uzupełnij poniższe parametry:

Nazwa” – dowolna nazwa
Użytkownik” – numer konta SIP
Numer telefonu” numer 
przypisany do konta SIP
Hasło” – hasło do konta SIP
 


 
Aby otrzymywać i wysyłać SMS-y
(na numerach komórkowych 
obsługiwanych przez SuperVoIP)

Z menu glównego w panelu SuperVoIP wybierz "moje konto / usługi", pod dolną belką "Usługi globalne" wybierz usługę "SuperVoIP API"

Po dodaniu klinij i skopiuj klucz API, następnie wprowadź go w systemie Thulium