Przykładowe konfiguracje usług SuperVoIP z centralami IP