IVR (akcja) - kolejka


Dzięki usłudze możesz:
- uruchomić usługę kolejki,
- ustalić czas kolejki,
- włączyć dodawanie nazwy numeru do pola callerid,
- włączyć dodawanie numeru na który się dzwoni do pola callerid,
- ustalić język komunikatów,
- dodawać +48 do połączeń przychodzących z Polski.
Kreator scenariuszy:
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na Twoim koncie.


 Cena akcji: 0 zł netto / mc 
Aby skorzystać z tej akcji trzeba mieć włączoną usługę kolejek połączeń, która kosztuje miesięcznie - 30 zł netto.


 Zobacz również:
- Kolejkowanie połączeń
- IVR: Wyślij SMS
- IVR: Pliki audio / Syntezator mowy IVONA
Kolejka
1. Akcja Kolejka dostępna jest w usłudze IVR. Jeśli jeszcze jej nie masz zobacz jak ją dodać.

2. Jak działa akcja kolejka?

W akcji wybierasz kolejkę, którą chcesz uruchamiać

3. Funkje dodakowe:
Co możesz ustawić dodatkowo?
- maksymalny czas kolejki: - czyli po jakim czasie system przejdzie dalej do następnej akcji. Jeśli nie będzie żadnego aktywnego agenta w kolejce to system od razu przejdzie do następnej akcji,

- język komunikatów: mamy do wyboru: Polski (synteza mowy), Polski Lektor, Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Francuski

- ustawić u agenta na wyświetlaczu telefonu aby pokazywała się dodatkowo::
a) nazwę numeru na który numer dzwoni klient. Nazwę możesz wcześniej zdefiniować a panelu zarządzania,
b) nazwe kolejki,
c) imię dzwoniącego z książki adresowej. Kontakty z książki adresowej definiujesz w panelu zarządzania.

- dodawanie w polu callerID +48 do Polskich numerów,
- uruchomić tylko agentów o określonych priorytetach,
- ustawić dodatkową regułę gdy klient oczekuje w kolejce na połączenie przez dłuższy czas.


- ustawić dla konkretnego klienta (listę numerów należy zdefiniować w swoich kontaktach), aby system ustawił go na pierwszej pozycji w kolejce.

Zmienne priorytety agentów - jak to działa?
a) Jeśli masz potrzebę aby najpierw dzwonili agenci na paru kontach a potem gdy nie odbierają połączeń lub są zajęci mają uruchomić się agenci dodatkowi np. na telefonach komórkowych wtedy agentom na kontach SIP ustaw priorytet 1, dodatkowym ustaw priorytet 0 (w zarządzaniu agentami), następnie ustaw uruchamianie kolejki z priorytetami od 1 do 1 (w akcji kolejka w IVR) oraz wybierz regułę aby po określonym czasie obniżała priorytet minimalny o 1 (w akcji kolejka w IVR). Przy takiej konfiguracji po określonym czasie oczekiwania w kolejce system w pierwszej kolejności zacznie łączyć z dodatkowymi agentami klienta, który czeka najdłużej.

b) Jeśli masz potrzebę aby najpierw dzwonili agenci na paru kontach SIP a potem gdy klient czeka dość długo w kolejce uruchamiali się dodatkowi agenci wtedy agentom podstawowym ustaw priorytet 0 a tym dodatkowym ustaw priorytet 1 (w zarządzaniu agentami), następnie ustaw uruchamianie kolejki z priorytetami od 0 do 0 (w akcji kolejka w IVR) oraz wybierz regułę aby po określonym czasie zwiększała priorytet maksymalny o 1 (w akcji kolejka w IVR)
Przy takiej konfiguracji po określonym czasie oczekiwania w kolejce system uruchomi dodatkowych agentów, którzy zaczną otrzymywać połączenia od klientów najdłużej czekających.

W pierwszym przykładzie klient czekający dłużej zostanie zawsze przełączony do dodatkowych agentów.
Natomiast w drugim przypadku klient czekający dłużej zostanie połączony do podstawowych i dodatkowych agentów.


 Info:
- Jeśli chcesz sprawdzić czy jakikolwiek agent odebrał połączenie w kolejce użyj akcję warunek stanu.
 
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000