IVR (akcja) - sprawdź tabelę


Dzięki usłudze możesz:
- przeszukać tabelę z danymi, która została wgrana do systemu,
- możesz przeszukać tabelę po numerze przychodzążcym lub po zmiennejKreator scenariuszy:
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele scenariuszy i przydzielać je pod dowolny numer na Twoim koncie.


 Cena usługi: 5 zł netto / mc


 Zobacz również:
- Uruchom link
- Podaj cyfry

 
Sprawdź tabelę
1. Akcja Sprawdź tabelę dostępna jest w usłudze IVR. Jeśli jeszcze jej nie masz zobacz jak ją dodać.

2. Jak działa akcja sprawdż tabelę?


Możesz wybrać czy szukac w tabeli numer źródłowy, docelowy czy zapamiętaną zmienną.
Jeśli dana wartość zostanie znaleziona w tyabeli to system przejdzie w drzewie IVR w dół. Jeśli wartość nie zostanie znaleziona to system przsejdzie w drzewie IVR w prawo. Gdy w tabeli znajdzie się poszukiwana wartość można dodatkowo zapisać wartość z kolumny 2. W ten sposób można szukać i odczytywac różne informacje z własnych tabel i potem w zależności od wyniku odpowiednio kierować połączenie.

3. Tabele danych
Możesz zarządzać wieloma tabelami danych:

Do tabeli importujesz numer i opis. Kolumną obowiązkową jest numer.


 Info:
- zmienne możesz zapisywać w akcjach "uruchom link" oraz "podaj cyfry"
 
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000