IVR (akcja) - sprawdź zmienną


Dzięki usłudze możesz:
- sprawdzić wcześniej zapisaną zmienną i podjąć określoną akcję.
- do dyspozycji masz takie warunki jak: równa, nie pusta, większa, mniejsz, zawieraKreator scenariuszy:
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na Twoim koncie.


 Cena usługi: 3 zł netto / mc


 Zobacz również:
- Uruchom link
- Podaj cyfry

 
Sprawdź zmienną
1. Akcja Sprawdź zmienną dostępna jest w usłudze IVR. Jeśli jeszcze jej nie masz zobacz jak ją dodać.

2. Jak działa akcja sprawdż zmienną?


W tym przykładzie sprawdzamy czy zmienna2 jest równa 1.
Jeśli wartość zmiennej2 będzie równa 1 system pojdzie w dół w drzewie IVR. Jeśli wartość zmiennej2 nie będzie równa 1 system uruchomi akcje, które znajdują się po prawej stronie akcji "sprawdź zmienną".


3. Warunki akcji sprawdż zmienną:
Możesz sprawdzać czy zmienna jest: równa, mniejsza od, większa od, zawiera, nie jest pusta.


 Info:
- zmienne możesz zapisywać w akcjach "uruchom link" oraz "podaj cyfry"
 
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000