IVR (akcja) - uruchom link

 

Dzięki usłudze możesz:
- uruchomić dowolny link podając różne parametry,
- zapisać wynik linku do zmiennej i użyć w innych akcjach IVRKreator scenariuszy:
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na Twoim koncie.


 Cena usługi: 5 zł netto / mc


 Zobacz również:
- IVR: Wyślij email
- IVR: Wyślij sms
Uruchom link:
1. Akcja Uruchom link dostępna jest w usłudze IVR. Jeśli jeszcze jej nie masz zobacz jak ją dodać.

2. Jak działa akcja uruchom link?


Akcje uruchamia link w którym możesz użyć zmiennych systemowych takich jak: numer przychodzący, numer docelowy, konto SIP które odebrało połączenie oraz użyć zmiennych, które zostały użyte we wcześniejszych akcjach IVR.

Wynik, który zwróci uruchomiony link może zostać zapisany do zmiennej, której wartość możesz wykorzystać w innych akcjach IVR 
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000