IVR - ustawienia i konfiguracja

Ustawienia / Kreator scenariuszy


Dzięki usłudze możesz:
- definiować scenariusz podczas połączenia przychodzącego,
- sprawdzać datę i godzinę przyjścia połączenia,
- uruchomić własne zapowiedzi,
- włączyć tonowe menu,
- przekierować połączenie,
- sprawdzać czy połączenie zostało odebrane,
- uruchomić kolejkę,
- wysłać automatycznie sms-a lub maila.


Kreator scenariuszy:
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na Twoim koncie.


 Cena usługi: 0 zł netto / mc (płatne są tylko niektóre akcje IVR)


 Zobacz również:
- IVR: Warunek stanu
- IVR: Warunek czasu
- IVR: Centrala menu tonowe
Instalacja usługi:
1. Aby zdefiniować scenariusz wchodzimy w usługę "IVR", która znajduje się w usługach globalnych.


2. Zdefiniuj przyjazną nazwę dla scenariusza i kliknij dodaj a następnie po prawej stronie edytuj aby zacząć jego edycję.


3. Teraz możesz już wybierać z listy akcje i wstawiać je do Twojego scenariusza.


4. Po zakończeniu edycji scenariusza, aby przypisać go do Twojego numeru, kliknij na liście usług link konfiguruj przy numerze do którego chcesz podłączyć scenariusz IVR. Następnie wybierz IVR a po prawej stronie pojawi się lista Twoich szablonów. Po wybraniu scenariusza naciśnij Zapisz. 
Od tego momentu wszystkie połączenia przychodzące będą wykonywały się według zapisanego scenariusza.


 
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000