IVR (akcja) - warunek stanu


Dzięki usłudze możesz:
- sprawdzać czy połączenie zostało odebrane czy też nie,
- np. włączyć przekierowanie, gdy połączenie nie zostało odebrane.Kreator scenariuszy:
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na Twoim koncie.


 Cena usługi:  3 zł netto / mc


 Zobacz również:
- IVR: Warunek stanu
- IVR: Warunek czasu
- IVR: Centrala menu tonowe
Warunek stanu:
1. Warunek stanu dostępny jest w usłudze IVR. Jeśli jeszcze jej nie masz zobacz jak ją dodać.

2. Jak działa warunek stanu?


Warunek może sprawdzić czy konto SIP odebrało połączenie, czy  było zajęte czy niedostępne?

Wszysktie akcje, które są pod warunkiem działają wtedy. gdy warunek jest spełniony czyli jeśli połączenie nie odebrało, było zajęte lub niedostępne. 
Jeśli warunek nie jest spełniony wykonają się akcje z prawej strony warunku.


Warunek stanu możesz używać tylko po akcji "połączenie na konto SIP", "przekierowanie" lub "Kolejka". Warunek musi być zaraz pod akcją, którą chcesz sprawdzić.

 A teraz dwa przykłady :)

 
a) chcemy sprawdzić czy zostało odebrane połączenie na konto SIP a jeśli nie, to ma włączyć się przekierowanie na komórkę a jeśli połączenie zostało odebrane przez konto SIP to nic nie ma się dalej dziać.


b) chcemy sprawdzić czy agenci w kolejce odebrali połączenie a jesli nie to ma włączyć się komunikat, który poinfomuje, że obecnie wszyscy agenci są zajęci oraz ma się wysłać e-mail do nas informujący nas o tym fakcie. 
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000