Kolejkowanie połączeń przychodzących Definiowanie i ustawienia kolejek


Dzięki usłudze możesz:
- uruchomić możliwość kolejkowania Twoich połączeń przychodzących,
- ustalać różne strategie połączeń,
- sprawdzać statystyki połączeń


Kiedy warto skorzystać z usługi?
- Jeśli posiadasz kilka osób, które odbierają dużą ilość połączeń przychodzących a Twoi klienci często nie mogą się dodzwonić,
- Jeśli chcesz włączyć równoczesne połączenia na wiele numerów zewnętrznych np. do Twoich konsultantów, którzy mają telefony komórkowe.


Jak działa kolejkowanie połączeń?
Usługa po przyjęciu połączenia sprawdza, który z Twoich agentów jest aktywny a następnie zaczyna wykonywać do nich połączenia według wcześniej określonej strategii. Jeśli agent nie odbierze połączenia usługa ponownie podejmuje próbę połączenia. Osoba dzwoniąca w tym czasie słyszy muzykę oraz jest informowana o aktualnej pozycji w kolejce.


 Cena usługi: 30 zł netto / mc (niezależnie od ilości kolejek)


 Zobacz również:
- Statystyki kolejek i Lista połączeń
Zarządzanie agentami
Agentem może być konto SIP lub zewnętrzny numer telefonu. Każdemu agentowi możesz zdefiniować odpowiedni priorytet. Możesz również ustawić opcję automatycznego aktywowania. Jeśli aktywowanie automatyczne jest włączone System w momencie przyjścia połączenia sprawdzi czy konto SIP jest zalogowane i aktywuje agenta automatycznie.

Możesz ustawić indywidualny czas połączenia do agenta

Możesz ustawić deaktywowanie agenta jeśli nie odbiera połączenia przez określony czas. Ta opcja może być przydatna jeśli agent zapomni się deaktywować lub nie może odebrać telefonu wtedy system go deaktywuje i zacznie dzwonić do agentów o niższych priorytetach


Strategie:

Możesz ustawiać różne strategie połączeń do agentów:
- wszystkie naraz,
- łącz kolejno,
- z najdawniej rozmawiającym,
- z najmniej rozmawiającym,
- losowo
Przy tej ostatniej Ty decydujesz ustawiając kolejność agentów na liście agentów.

Przy dużej ilości połączeń warto włączyć opcję "łącz do wolnych agentów kolejne osoby nie czekają czy pierwsza osoba w kolejce zostanie połączona z agentem". Ta opcja spowoduje szybkie rozładowanie kolejki dzwoniących. Działa ona znakomicie przy strategii innej niż "wszystkie naraz"Ustawienia zaawansowane:
Co możesz ustawić:

- czas pomiędzy kolejnymi połączeniami do agenta:  czas od zakończenia poprzedniej odebranej rozmowy do kolejnego połączenia,
- Informacja dla agenta o czasie oczekiwania klienta:  po odebraniu połączenia agent zostanie poinformowany ile czasu czekał klient na połączenie. Czas od zakończenia poprzedniej odebranej rozmowy do kolejnego połączenia,
- Informowanie klienta o miejscu w kolejce:  jest to komunikat o treści "aktualnie znajdujesz się w kolejce na pozycji dwa, trzy, cztery itd"
- Informowanie klienta o czasie do połączenie z agentem:  system oblicza na podstawie historycznych połączeń średni czas rozmowy i oczekiwania i informuje klienta ile mniej więcej może czekać jeszcze na połączenie z agentem.

- pocztę głosową po naciśnięciu 0 podczas oczekiwania na połączenie z agentem.
- komunikat „Wkrótce do Państwa oddzwonimy” po naciśnięciu 1 podczas oczekiwania na połączenie z agentem.

Komunikaty głosowe:

Możesz pozostawić domyślne komunikaty systemowe lub podłożyć własne komunikaty dźwiękowe.

Oferujemy systemowe komunikaty również w językach obcych: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim.Priorytety (wagi) kolejek:
Jeśli agent znajduje się w dwóch kolejkach o różnych wagach, to połączenia, które czekają w kolejce będą trafiały najpierw do agenta z kolejki o wyższej wadze.


Panel kolejek:
Do dyspozycji masz panel kolejek, dzięki któremu widzisz online bieżące połączenia i stan kont SIP agentów
Instalacja usługi:
1. Aby uruchomić usługę w panelu zarządzania wybieramy zakładkę "Moje konto" / "Usługi" i z listy usług globalnych wybieramy usługę "Kolejkowanie połączeń".

2. Po dodaniu usługi musisz utworzyć kolejkę. Aby ja dodać klikamy na link Kolejkowanie połączeń


3. Teraz zdefiniuj nazwę kolejki


4. Po dodaniu kolejki musisz dodać agentów, którzy będą odbierali połączenia. Wybieramy "Zarządzanie agentami"

Dodatkowo możesz ustawić tzw. wagi kolejek: Info:
- Aby podłączyć usługę kolejkowania pod numer telefonu musisz posiadać usługę IVR oraz dodać scenariusz z akcją "kolejka"

 
 
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000