Kolejkowanie połączeń przychodzących

Statystyki i Lista połączeń


Dzięki statystykom możesz zobaczyć:
- ile było odebranych i nieodebranych połączeń,
- jaki był średni czas rozmowy i średni czas oczekiwania na połączenie,
- jaki był minimalny i maksymalny czas rozmowy,
- filtrować według kolejek i czasu połączenia.


 
Jeżeli chcesz wejść do statystyk kliknij na liście usług link "Statystyki". Usługa jest częścią usługi kolejkowania połączeń. 

Dzięki liście połączeń możesz zobaczyć:
- szczegółowy wykaz połączeń do Twoich agentów,
- jaki był czas rozmowy,
- kiedy przyszła rozmowa,
- ile było prób połączeń,
- filtrować według kolejek i czasu połączeń. 
Jeżeli chcesz uruchomić listę kliknij na liście usług link "Lista połączeń". Usługa jest częścią usługi kolejkowania połączeń. 


 Zobacz również:
- Kolejkowanie połączeń