Konferencja

Ustawienia


Dzięki usłudze możesz: 
- uruchomić pokój konferencyjny,
- umożliwić jednoczesną rozmowę wielu osób dzwoniących pod numer telefonu przypisany do pokoju konferencyjnego,
- umożliwić jednoczesne słuchanie rozmowy (audycji) przez wiele osób dzwoniących pod jeden numer telefonu,
- ograniczyć usługę poprzez PIN lub autoryzowaną listę numerów wdzwaniających się do usługi,
- brak ograniczeń co do ilości jednoczesnych połączeń na pokój


Panel konferencji pozwala na:
- włączanie lub wyłączanie mikrofonu użytkownikom konferencji
- usuwanie użytkowników
- dostępność również jako niezależny link URL, który można otworzyć bez konieczności logowania się do systemu


 Cena usługi: 10 zł netto / mc (niezależnie od ilości konferencji i połączeń)





Instalacja usługi:
1.  Aby uruchomić usługę w panelu zarządzania wybieramy zakładkę "Moje konto" / "Usługi" i z listy usług globalnych wybieramy usługę "Konferencje"


2. Aby skonfigurować usługę poszukaj na liście usługi globalnej "konferencje" i kliknij w link.
Następnie wybierz, który z Twoich numerów ma być numerem konferencyjnym.



3. Teraz możesz zdefiniować następujące parametry:


- Administrator numeru:  administrator ma specjalne uprawnienia. Można podać jako administratora numer, który jest numerem konferencyjnym jeśli ma on być jedynym nadawcą dźwięku.
- Autoryzacja: możesz autoryzować uczestników poprzez PIN, samą listę numerów lub listę numerów i PIN
- wycisz mikrofon dla wszystkich oprócz admina,
- nie pozwól włączyć mikrofonu,
- nie odtwarzaj dźwięków dołączania i odłączania użytkowników.


UWAGA! 
Podczas połączenia konferencyjnego dostępne są dodatkowe funkcje poprzez wybranie odpowiedniej cyfry na klawiaturze telefonu
1 - Włączenie lub wyłączenie mikrofonu
2 - Zablokowanie lub odblokowanie konferencji (opcja dostępna tylko dla administratora)
3 - Usunięcie ostatniego dołączonego użytkownika (opcja dostępna tylko dla administratora)
4 lub 6 - Regulacja głośności konferencji
7 lub 9 - Regulacja czułości mikrofonu
8 - Zgłoszenie chęci zabrania głosu (żądanie zobaczysz w panelu konferencji jako ikonę dłoni przy numerze dzwoniącego) wtedy możesz włączyć mikrofon zgłaszającemu

Jeśli chcesz aby obok numeru telefonu w panelu konferencji pojawiała się nazwa dzwoniącego przejdź do zakładki “kontakty” i zdefiniuj jego nazwę
 



 
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000