Konferencja

Ustawienia


Dzięki usłudze możesz:
- uruchomić możliwość stworzenia tzw. pokoju konferencyjnego,
- umożliwić jednoczesną rozmowę wielu osób dzwoniących pod jeden numer telefonu.
- umożliwić jednoczesne słuchanie rozmowy (audycji) przez wiele osób dzwoniących pod jeden numer telefonu.
- ograniczyć usługę poprzez PIN lub autoryzowaną listę numerów.




 Cena usługi: 10 zł netto / mc (niezależnie od ilości konferencji)






 
Instalacja usługi:
1.  Aby uruchomić usługę w panelu zarządzania wybieramy zakładkę "Moje konto" / "Usługi" i z listy usług globalnych wybieramy usługę "Konferencje"


2. Aby skonfigurować usługę poszukaj na liście usługi globalnej "konferencje" i kliknij w link.
Następnie wybierz, który z Twoich numerów ma być numerem konferencyjnym.



3. Teraz możesz zdefiniować następujące parametry:


- Administrator numeru:  administrator ma specjalne uprawnienia. Można podać jako administratora numer, który jest numerem konferencyjnym jeśli ma on być jedynym nadawcą dźwięku.
- Autoryzacja: możesz autoryzować uczestników poprzez PIN, samą listę numerów lub listę numerów i PIN
- wycisz mikrofon dla wszystkich oprócz admina,
- nie pozwól włączyć mikrofonu,
- nie odtwarzaj dźwięków dołączania i odłączania użytkowników.


Podczas połączenia konferencyjnego użytkownik może nacisnąć # aby uruchomić dodatkowe opcję konferencji:
- Włączenie lub wyłączenie mikrofonu
- Zablokowanie lub odblokowanie konferencji (opcja dostępna tylko dla administratora)
3 - Usunięcie ostatniego dołączonego użytkownika (opcja dostępna tylko dla administratora)
4 lub 6 - Regulacja głośności konferencji
7 lub 9 - Regulacja czułości mikrofonu


 



 
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000