miniCRM - ustawienia


Dzięki usłudze możesz:
- zarządzać połączeniami wychodzącymi przez www,
- zaimportować z pliku tekstowego numery i zarządzać nimi przez www,
- wykonywać połączenia poprzez kliknięcie myszką w numer,
- zdefiniować różne statusy rozmów,
- sprawdzać statystyki pracy konsultantów.


UWAGA: agenci logują się do usługi wpisując adres: crm.supervoip.pl

Instalacja usługi:
Uruchomienie usługi po zgłoszeniu poprzez panel z zakładki Kontakt.

Po instalacji usługi kliknij w nazwę usługi w Moje konto / Usługi globalne


 
Użytkownicy: 
Pierwsze co zobaczysz to panel użytkowników, służy on do przyznawania dostępu dla wybranych agentów (kont SIP). Aktywacja agenta polega na zaznaczeniu pola typu checkbox w kolumnie Aktywuj oraz na zdefiniowaniu hasła dostępowego. Po dokonaniu zmian należy kliknąć w przycisk "Zapisz zmiany". Pamiętaj, że agent musi mieć założone odrębne konto SIP, tutaj zobaczysz jak to zrobić.

 

Ustawienia dostępu: 
Poza aktywacją w odnośniku "ust. dostępu" możesz określić do których zakładek dokładnie może wejść dany agent. Możesz ograniczyć dostęp do zakładek: "Połączenia", "Billing przychodzący", "Billing wychodzący" oraz "Dialer". Opcja "Dialer" uaktywnia się po dodaniu usługi miniDLAER. Możesz również zablokować kategorię numerów dostępnych dla użytkownika.
 
Ustawienia: 
Na tej stronie możesz ustawić parametry takie jak limit numerów jakie mogą zostać przydzielone agentowi jednorazowo oraz czy zwalniać numery nie wydzwonione pod koniec dnia czy też nie.
 
Skutki rozmów: 
pozwalają agentom oznaczać numery wg. wyniku przeprowadzonej rozmowy. Np. gdy klient nie może teraz kontynuować rozmowy lub nie odbiera połączenia agent wybierze stan rozmowy "zadzwoń później" i zdefiniuje którego dnia i o której mniej więcej godzinie powinien ponownie zadzwonić. W innym przypadku gdy rozmowa z klientem zakończy się powodzeniem możemy go oznaczyć jako kontakt "zakończony". W tej zakładce można utworzyć dowolną ilość różnych skutków odpowiednich dla Twojego produktu lub branży.
 
Kategorie rozmów: 
każda baza telefoniczna może zostać podzielona na odpowiednie grupy i kategorie. Służy do tego zakładka kategorie rozmów gdzie możesz zdefiniować różne grupy bez żadnych ograniczeń. W bazie numerów te grupy będą dostępne w filtrach wyszukiwarki. Numery można dodać do odpowiedniej grupy już w chwili importu lub później w bazie numerów.
 
Baza numerów:
to centrum aplikacji miniCRM to tutaj zawarta jest lista wszystkich kontaktów, wyszukiwarka, import, eksport oraz edycja. Na górze po lewej stronie znajduje się wyszukiwarka z wieloma filtrami takimi jak: kategoria, konto SIP, skutek i data modyfikacji. Przycisk eksportu danych znajduje się obok przycisku "Szukaj", ponieważ eksportowane są tylko kontakty spełniające kryteria wyszukiwania. Poniżej znajduje się lista numerów. Na liście po lewej stronie znajduje się kolumna z polem wyboru przy każdym numerze. Na wybranych numerach można wykonać zbiorowe operacje takie jak: eksport do pliku, zmiana kategorii, przydzielenie agenta czy usunięcie kontaktów z bazy
 
Import:
Import możliwy jest z plików w formacie CSV. Kolejność kolumn jest z góry ustalona i widoczna przed wykonaniem importu. Przed importem możemy też wybrać w jakim kodowaniu znajdują się pliki oraz jakim znakiem oddzielone są kolejne kolumny. Po przesłaniu pliku CSV zobaczymy listę pierwszych rekordów, jeżeli wszystkie kolumny i dane będą się zgadzały możemy potwierdzić import lub ewentualnie wrócić do ustawień importu i zmienić np. kodowanie lub wybrać inny plik. Numery zostaną dodane do bazy tylko po potwierdzeniu importu.
 
Statystyki:
Statystyki ogólne podzielone są na dni i prezentują listę wszystkich agentów. Po kliknięciu w numer/nazwę agenta możliwe jest przeglądanie statystyk szczegółowych wybranego agenta w skali miesiąca.