Utrzymanie numeru - konfiguracja

Poczta głosowa


Dzięki usłudze możesz:
- włączyć możliwość pozostawiania wiadomości od osób dzwoniących do Ciebie.

Własne komunikaty:
Własny komunikat dźwiękowy możesz nagrać z telefonu podłączonego do konta SIP i wybrać numer: *6X (gdzie X to numer nagrania). W ten sposób możliwe jest nagranie 10 powiadomień (0 - 9). Cena usługi: 0 zł netto / mc


 Zobacz również:

Połączenie na konto SIP
Przekierowanie numeru
Znajdź mnie
Instalacja usługi:
Najpierw zainstaluj usługę w panelu zarządania wybierając zakładkę "Moje konto" / "Usługi". Z rozwijanej listy "Dodaj usługę do konta" wybierz usługę "Poczta głosowa"


J
ak włączyć usługę?
Aby ustawić połączenie na konto SIP kliknij na link "konfiguruj" przy numerze telefonu i wybierz "Poczta głosowa".


Usługa działa następująco:
Najpierw następuje połączenie na zdefiniowane konto SIP (jedno lub więcej) następnie gdy spełniony jest jeden z warunków następuje odtworzenie komunikatu i krótki sygnał dźwiękowy po którym  rozpocznie się nagrywanie wiadomości głosowej. Nagrana wiadomość jest wysyłana na adres e-mail zdefiniowany w usłudze i dodatkowo przechowywana w panelu przez okres jednego miesiąca.


 
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000