Usługa SMS

Konfiguracja


Dzięki usłudze możesz:
- wysyłać sms-y przez panel www, bramkę email->sms, API, aplikację SIP,
- wysyłać sms-y gdzie nadawcą może być: numer komórkowy utrzymywany w sieci SuperVoIP, losowy numer komórkowy, własna nazwa tekstowa,
- odbierać sms-y jeśli posiadasz "numer komórkowy" w sieci SuperVoIP.pl
- odbierać sms-y wysłane jako 2way z losowwego numeru komórkowego
- włączać różne powiadomienia sms.
 Cena usługi: 0 zł netto / mc (płacisz tylko za wysłane sms-y)


Wysyłanie sms-ów
Wysyłać smy-y możesz na cztery sposoby:
1. Przez panel zarządzania:
Wysyłając sms-a możesz wybrać nadawcę oraz opcjonalnie ustawić datę i godzinę wysyłki


2. Przez bramkę sms:
Wysyłając e-maila na adres: numer_na_jaki_wysyłasz@sms.supervoip.pl w temacie wpisując temat wiadomości. Wcześniej zdefiniuj w usłudze sms Twój adres e-mail z którego będziesz wysyłał e-maile.

3. Przez IVR:
Zobacz usługę IVR i akcję Wyślij SMS

4. Przez ułsugę API:
Zobacz usługę SuperVoIP - API


5. Przez aplikację SIP:
Jeśli aplikacja posiada obsługę wiadomości tekstowych będziesz mógł wysyłać i odbierać SMS-y

Odbieranie sms-ów
Odbeirać smy-y możesz na cztery sposoby:
1. W panelu zarządzania,
2. Na aplikacji SIP lub na telefonie IP,
3. Przekierować na dowolny adres e-mail,
4. Przekierować na inny numer komórkowy,
5. Uruchamiać zdefiniowany URL z parametrami takimi jak: numer przychodzący, numer docelowy, tekst.

 Zobacz również:
- IVR: Wyślij SMS


Instalacja usługi:
1.  Aby uruchomić usługę w panelu zarządzania wybieramy zakładkę "Moje konto" / "Usługi" i z listy usług globalnych wybieramy usługę "SMS"


2. Aby wejść do konfiguracji usługi poszukaj na liście usługi globalnej "SMS" i kliknij w link.


3. Teraz możesz zdefiniować następujące parametry:


- Autoryzowany adres e-mail do wysyłania sms poprzez bramkę sms,
- Domyślną nazwę, która będzie używana przez wysyłke przez bramkę sms,
- Włączyć zapisywanie treści sms-ów w bilingu,

- Zdefiniować powiadomienia sms.


  
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000