Wirtualna centrala - numery wewnętrzne

Usługa pozwala wykonywać połączenia między kontami SIP po numerach wewnętrznych oraz przełączać rozmowy


Dzięki usłudze możesz:
- rozmawiać między kontami SIP po numerach wewnętrznych 2 lub 3 cyfrowych,
- transferować (przełączać) odebraną rozmowę na inne konto wewnętrzne,
- przydzielić numer wewnętrzny do dowolnego numeru telefonu, który masz na koncie lub do numeru zewnętrznego,
- przechwytywać dzwoniące konto SIP i odbierać połączenie na swoim koncie
Możesz definiować numery 2 lub 3 cyfrowe.Transferowanie rozmów
Rozróżniamy dwa rodzaje transferów bezwarunkowe i warunkowe. Po odebraniu połączenia mamy dwie możliwości:

Transfer bezwarunkowy:
Naciskamy # i podajemy numer wewnętrzny docelowy. Rozmowa zostanie przełączona bezwarunkowo.
Aby przyspieszyć przełączenie po numerze docelowym dodaj jeszcze raz #


Transfer warunkowy:
Naciskamy ** i podajemy numer wewnętrzny docelowy. System łączy nas z numerem do którego chcemy przełączyć rozmowę. Jeśli zdecydujemy się na transfer odkładamy słuchawkę lub naciskamy * aby powrócić do osoby dzwoniącej.


Przechwytywanie rozmów

Aby przechwycić połączenie wybierz: *8XXX gdzie XXX oznacza numer wewnętrzny, który chcesz przechwycić.
Lub *8112 wtedy przechwycisz aktualnie dzwoniące konto bez podawania numeru wewnętrznego. Cena usługi: 0,5 zł netto / miesiąc

 Zobacz również:

Połączenie na konto SIP
- Zarządzanie prezentacją
Instalacja usługi:
1. Aby uruchomić usługę w panelu zarządzania wybieramy zakładkę "Moje Usługi".

2. Rozwijamy listę wyboru usług globalnych i wybieramy usługę "Wirtualna centrala - numery wewnętrzne"3. Teraz zdefiniuj nazwy i numery wewnętrze dla kont SIP. Możesz również zdefiniować numery wewnętrzne dla usługi wirtualnego faxu, Twoich numerów miejskich oraz numerów zewnętrznych.


4. Po zatwierdzeniu będziesz mógł już wybierać numery wewnętrzne
 


 
 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
i czekamy na kontakt
Infolinia:
61 250 4000