Poznaj panel użytkownika

   
 
Menu główne
 
 

 
 


 
 

 
 
Biling połączeń wychodzących
 
 

 
 


 
 

 
 
Biling połączeń przychodzących
 
 

 
 


 
 
 
 
Statystyki graficzne bilingu
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Statystyki kolejek
 
 

 
 


 
 

 
 
Statystyka wybranego agenta
 
 

 
 


 
 

 
 
Blokady połączeń wychodzących